Jako absolventi některého z oborů z oblasti historických věd můžete najít pracovní uplatnění také v paměťových institucích, tedy takových institucích, které se zaměřují na uchovávání paměti a kulturního dědictví pro budoucí generace. Takovou institucí je bezpochyby i muzeum. Muzeí máme v ČR celou řadu. Některá se orientují na určitou geograficky vymezenou oblast a její kulturu a dějiny (zemská, regionální, městská muzea apod.), některá se věnují pouze vybranému fenoménu (např. muzea řemesel, sportovních či průmyslových odvětví apod.). Prostřednictvím pracovního listu si můžete ověřit, zda se vyznáte v českých, moravských a slezských muzeích. Vyzkoušíte si zároveň své znalosti ze zeměpisu ČR. Tak s chutí do toho!