děláme vědu

Náš projekt slouží k popularizaci vědy a výzkumu
na Filozoficko-přírodovědecké fakultě Slezské univerzity v Opavě.

Chceme předávat znalosti a zkušenosti z odborných
oblastí všem vzdělávacím stupňům i laické veřejnosti.

Věda má smysl a posouvá nás dál.

Více o projektu