historie

zlatá „devadesátá“ v Opavě

Pedagog Ústavu historických věd Miloš Zapletal se mimo jiné zabývá českou pop-kulturou osmdesátých a devadesátých let 20. století (v této […]

více

Napoleon není pouze synonymem války

Pedagog Ústavu historických věd a vedoucí Oddělení muzeologie, památkové péče a kulturního dědictví PhDr. Marian Hochel, Ph.D. se ve své výzkumné […]

více

bohové starých slovanů

Ještě před přijetím křesťanství existovaly na našem území prastaré pohanské kulty, jejichž původ někteří hledají u našich dávných indoevropských předků. […]

více

historik a historie v muzeu

Jako absolventi některého z oborů z oblasti historických věd můžete najít pracovní uplatnění také v paměťových institucích, tedy takových institucích, […]

více

příběh poválečné opavy

Díky utrpěným válečným škodám a následným poválečným úpravám vypadá dnes celá řada opavských ulic a zákoutí úplně jinak, než jak […]

více