Díky utrpěným válečným škodám a následným poválečným úpravám vypadá dnes celá řada opavských ulic a zákoutí úplně jinak, než jak tomu bylo v meziválečném období. V prezentaci k přednášce jste měli možnost vidět fotografie zachycující poválečný stav zástavby nejen v centru města. Dokázali byste z těchto obrázků určit, o jakou ulici, náměstí, městskou část či stavbu se jedná? Pomoci vám mohou publikace a webové stránky věnované staré Opavě, ale i sledování detailů na fotografiích spolu s procházkou městem. 


Vznik byl podpořen v rámci projektu Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání „Rozvoj VaV kapacit Slezské univerzity v Opavě“, reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014696.