Přednáška se věnuje výkladu divadelní hry Karla Čapka R.U.R. (1920) a jejích interpretací a snaží se odpovědět na otázky: jsou roboti stroje? anebo lidé? Mají být alegorií komunistického kolektivismu? anebo kapitalistického kořistnictví?