Krátký úvod do možností komunikace mezi člověkem a robotem. Divákům je představena historie, současnosti, ale i do budoucnosti ovládání robotů. Přednášku doprovází praktické ukázky.