Pedagog Ústavu historických věd Miloš Zapletal se mimo jiné zabývá českou pop-kulturou osmdesátých a devadesátých let 20. století (v této souvislosti připravuje dosud vůbec první monografii Ivy Bittové). V následujícím rozhovoru s Hanou Komárkovou se zamýšlí nad fenoménem „zlatých devadesátých“ v Opavě.