Ještě před přijetím křesťanství existovaly na našem území prastaré pohanské kulty, jejichž původ někteří hledají u našich dávných indoevropských předků. Zatímco o antické řecké a římské mytologii máme poměrně četné a značně spolehlivé zprávy, o božstvech a mýtech Slovanů se nám toho dochovalo pramálo. Jediné informace o tom, jací bohové sehrávali nejdůležitější roli v životě slovanského obyvatelstva a jak vypadalo jejich uctívání, získáváme z nečetných archeologických nálezů a literárních děl raně středověkých křesťanských misionářů, kteří proti pohanským praktikám brojili. Pravdou ale je, že řada pohanských zvyklostí byla v kultuře a v životě obyvatel Čech, Moravy a Slezska hluboce zakořeněna a některé nevymizely doposud! Pokaždé, když o Velikonocích malujeme kraslice, nebo když posloucháme, jak naše teta z Moravského Slovácka zanadává „Do paroma!“, přibližujeme se slovanským bohům více, než bychom si mysleli. Folklór napříč slovanským světem je pro nás dalším vodítkem k poznání rouškou tajemství zahaleného slovanského náboženského systému. Díky našemu pracovnímu listu si můžete ověřit, jak se umíte orientovat ve slovanském pantheonu (tj. souboru bohů jednoho náboženství) nebo zda byste dokázali jako historici pracovat se zprávami křesťanských autorů o slovanských pohanských kultech! Úkoly na pracovním listu jsou odstupňovány podle obtížnosti (1 až 3 hvězdičky*).


Mgr. Hana Komárková, Ph.D., Ústav historických věd