věda na fpf

Cílem projektu popularizace vědy a výzkumu Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě není pouze předávat znalosti a zkušenosti z odborných oblastí všem vzdělávacím stupňům a laické veřejnosti. Zaměřuje se na vzdělávání v odborné i metodické rovině a přímou motivaci zájemců o studium.

Respektujeme trend současné doby, kde se nedílnou součástí vědy a výzkumu stala její popularizace. Proto jsme se rozhodli podpořit zájem o vzdělávání využitím digitálního prostoru. V kulturních, historických a technologických odvětvích působí naše fakulta už dvacet pět let a dochází zde k průniku vědeckých témat, která jsou ve výsledku atraktivní pro širší publikum.

Věda má zkrátka smysl a všechny nás posouvá dál.

vědecké
a výzkumné
aktivity

Představení průběžných
i kompletních výsledků bádání všech oddělení a ústavů fakulty popularizační metodou.

audiovizuální
gramotnost

Využití moderních platforem,
které specifickou formou přiblíží náročnější obsah.

propojení
vědeckých
disciplin

Propojení odborníků a vědců z rozmanitých odvětví.

propagace
fakulty
a jeji činnosti

Přiblížení činností fakulty,
jejích součástí a spolupracujících organizací.

popularizace
vědy v regionu

Rozšíření vědeckého poznání v kontextu regionální identity.

podpora středoškolského
vzdělávaní

Zveřejňování validních informačních zdrojů, vhodných pro výuku a jako doplňkové materiály pro pedagogy.