17. března se ve většině anglicky mluvících zemí slaví den svatého Patrika. Přesto, že je sv. Patrik patronem Irska, o jeho životě se toho moc neví, ale některé jeho činy jsou známé dodnes. Právě on měl obyvatele irského ostrova obrátit na křesťanskou víru. Říká se, že z tohoto ostrova vyhnal hady. Had – symbol zla – v tomto kontextu metaforicky představoval pohanské obyvatelstvo, které Sv. Patrik křtem obrátil v křesťany, a tím „vyhnal hady“ z ostrova. Opravdoví hadi se, na rozdíl od vedlejší Británie, v Irsku nikdy nevyskytovali. Přestože byly oba tyto ostrovy před tisíci lety propojeny jak navzájem, tak i s pevninou evropského kontinentu, tak hadi se dostali jen do Británie, ale na irský ostrov se před jeho oddělením už doplazit nestihli.

Při šíření křesťanství používal jetelový trojlístek, na kterém vysvětloval princip nejsvětější trojice. Se svatým Patrikem začal být trojlístek konkrétněji spojován až v 18. století, kdy se příběh o jeho životě poprvé objevil napsaný. Lidé tak začali na jeho počest sbírat a připínat si trojlístky na oblečení v den jeho údajné smrti, tedy 17. března. Se svatým Patrikem byla tradičně spojována modrá barva, a to podle šatu, který nosil. Barvě se říkalo St. Patrick’s blue, dnes známá jako azurová. Tato barva dodnes přetrvala na oficiálním erbu Irska, na kterém je zlatá harfa na modrém pozadí. Podobný znak mají ve svém logu například irské nízkonákladové aerolinky Ryanair. Zelená se s Patrikem začala spojovat až mnohem později, a to kvůli rostoucí nespokojenosti vůči Britům. Ti nařizovali Irům nosit modrou, ale Irové začali na protest nosit zelené trojlístky.

O svatém Patriku se toho s jistotou nedá mnoho tvrdit. Místo jeho narození, stejně jako místo jeho posledního odpočinku, jsou neznámé. Narodil se pravděpodobně někde v Británii, odkud byl unesen do Irska, kde byl několik let otrokem. Právě zde uvěřil v Boha, a když se mu podařilo vrátit do Británie, odjel záhy studovat na kontinent. Do Irska se pak vrátil, aby sloužil tamním křesťanům a šířil křesťanství mezi pohanskými Iry, kterých byla tehdy většina. Aby překlenul propast mezi pohanstvím a křesťanstvím, použil tradiční rituály, jako např. používání ohně k oslavě Velikonoc. Také pravděpodobně vytvořil keltský kříž, který obsahoval pohanské symboly a vypadal tak pro Iry přitažlivěji.

Na severozápadě Irska, v dnešním Hrabství Mayo, se nachází hora Crouh Patrick, kterou měl údajně Patrik zdolat v roce 411 a strávit na ní čtyřicetidenní půst. Dodnes se na tuto horu vydává ročně tisíce poutníků. Kdysi se na tuto pouť vydávali o letním slunovratu, v moderní době je to většinou v poslední červencovou neděli zvanou ‚Reek Sunday‘, která je dnem poutí. Tato hora je nejposvátnější v celém Irsku, a to nejen díky svatému Patrikovi, ale byla posvátnou už v době předkřesťanské. Na úpatí hory se nachází tzv. St. Patrick’s Chair, nebo lépe řečeno Boheh Stone, který je příkladem neolitického skalního umění.  Je na něm asi 250 rytin z doby přibližně 3800 let před naším letopočtem. Tento ‚kámen‘ se nachází v místě, na kterém lze dvakrát do roka pozorovat zvláštní jev – tzv. ‚Rolling Sun‘ tedy to jak se Slunce při západu ‚kutálí‘ po severozápadní hraně hory Crouhg Patrick.

Down Cathedral se často uvádí jako místo jeho pravděpodobného posledního odpočinku, ale toto nebylo nikdy dokázáno. Downská katedrála se nachází ve městě Downpatrick, dnes v Severním Irsku. Trochu ironické je, že tato katedrála není katolická, ale patří ‚Church of Ireland‘, která je odnoží anglikánské církve. To by znamenalo, že Patrik, který šířil křesťanství – v té době katolické, by byl pohřben při protestantské katedrále.


Bc. Barbora Plucnarová, studentka Ústavu cizích jazyků